Cwis y Gogledd

Cydweithrediad o gwiswyr gorau Gogledd Lloegr a Gogledd Cymru, mae Cwis y Gogledd yn cymryd cwis o ansawdd uchel i bob cornel i bawb sy’n dod!

Wedi’i redeg gan wirfoddolwyr lleol a chynhelir bob chwech i wyth wythnos, mae gan bob digwyddiad Cwis Yn y Gogledd ei fformat a’i flas unigryw ei hun, gyda chwis unigol pwrpasol ar gyfer y Cap Stabal eiconig ac yna ystod o gwisiau hwyl a chymdeithasol. Lle bynnag y byddwch chi yn y Gogledd, mae Cwis yn y Gogledd yn agos atoch yn fuan

Ceir manylion am yr holl ddigwyddiadau sydd i ddod yn:

The Quiz In The North

Mark Kerr, trefnydd rheolaidd o Gwis y Gogledd yn gwisgo’r cap stabal eiconig sydd yn wobr i ennillwyr y digwyddiad (Llun © Mark Kerr)