Digwyddiadau

Diolch i’r twf aruthrol yn y sîn cwisio yn ystod y blynyddoedd diwethaf, prin yw’r wythnos sy’n mynd heibio heb gyfle i gael cwis yn erbyn ymennydd gorau Prydain. Mae’r mwyafrif o ddigwyddiadau cwis cystadleuol yn cynnig diwrnod cyfan neu hyd yn oed penwythnos o gwisio, gydag ystod o gwisiau cymdeithasol ochr yn ochr â’r busnes cystadleuol.

Mewn nifer o ddigwyddiadau, y prif gwis fydd y gystadleuaeth Unigol. Mae’r rhain yn bapurau ysgrifenedig wedi’u cynllunio i brofi pawb yn erbyn yr un cwestiynau ar yr un pryd. Bydd nifer y cwestiynau a’r amser a ganiateir yn amrywio ond mae’r her yn parhau yr un peth.

Cwiswyr yn pendroni’n arw yn lleoliad Caerdydd yn ystod Pencampwriaeth Cwisio’r Byd ym 2018

Mae cwisio mewn parau yn ymestyn y fformat ysgrifenedig gyda chwestiynau mwy cymhleth sydd angen dau ben i ddatrus yr atebion dros nifer o rowndiau. Fformat poblogaidd yn Ewrop, mae bellach yn nodwedd o nifer o ddigwyddiadau yn y DU.

Mae amrywiaeth ddiddiwedd o ffurfiau cwis tîm, o gwisio dafarn traddodiadol, i gwisio ar y botwm fel fformat University Challenge. Mae digwyddiadau tîm rhyngwladol yn defnyddio’r fformat unigryw “Chocolate Box”, lle mae strategaeth a ffortiwn yn chwarae rhan fawr wrth dod at y canlyniad.

Tîm Cymru yn trafod yn ystod yr ornest am y fedel efydd yn yr Olympiad Cwis yn Athen, Groeg, 2016 (Llun: © International Quizzing Association)

Ar y tudalennau hyn, cewch wybod mwy am yr amrywiaeth eang o ddigwyddiadau sy’n digwydd ledled y wlad a thu hwnt. Mae pob un ohonynt ar agor i unrhyw un sy’n dymuno cymryd rhan, felly os ydych chi’n hoffi rhoi cynnig arni, dilynwch y dolenni neu gwyliwch am fanylion y digwyddiadau sydd i ddod yn ein dyddiadur.