Cynghreiriau Cwis

Cynghreiriau cwis yw’r asgwrn cefn i gwisio cystadleuol ledled y DU, yn cynnig cwisio o safon uchel wythnos ar ol wythnos. Cychwynnodd nifer o’r cwiswyr gorau ym mhob un o’r cenhedloedd cartref mewn cynghrair cwis. Maent hefyd yn parhau i gynnal eu sgiliau trwy’r gystadleuaeth reolaidd y mae’r cynghreiriau yn ei gynnig.

Mae gan bob cynghrair ei fformat ei hun a’i uigoliaeth, ond does dim byd gwell na neidio i mewn a rhoi cynnig arni. P’un a ydych chi’n dymuno ymuno รข chynghrair cwis yn agos atoch chi, rhowch gynghrair at ei gilydd neu wneud cynghrair yn tyfu, mae cymorth wrth law drwy’r Association of British Quiz Leagues ac, wrth gwrs, gan Sefydliad Cwis Cymru.

Bridgend Quiz League

Rhyl & District Quiz League

Wrexham Quiz League