Amdanom

Mae Sefydliad Cwis Cymru yn bodoli i hyrwyddo cyfranogi mewn cwisio cystadleuol i bawb sy’n byw yng Nghymru neu sy’n dod o Gymru.

Mae cwisiau teledu a radio, a ydynt yn hen ffefrynnau fel Mastermind a Brain of Britain neu glasuron modern fel Fifteen-to-One, yn dangos talentau anhygoel y goreuon o bencampwyr cwis y DU. Ond mae’r darllediadau byr hynny ddim ond yn crafu wyneb cwisio ar y lefel uchaf yng Nghymru ac ar draws Ynysoedd Prydain. Prin fod penwythnos yn mynd heibio heb gwiswyr yn dod at ei gilydd rhywle yn y DU i herio eu hunain yn erbyn y cwestiynau anoddaf a’r gwrthwynebwyr gorau yn y maes.

Mae llawer o’r cystadleuwyr yn y digwyddiadau hyn wedi profi eu hunain yn y cwisiau darlledu hynny, ond mae nifer cyffelyb wedi dod o hyd i lwyddiant ar ein sgriniau ar ôl rhoi eu sgiliau mewn cystadlaethau ledled y wlad. Ac mae digon o gystadleuwyr jyst yn mwynhau profi eu hymenyddiau a rhannu cyfeillgarwch y gymuned cwisio.

Rywfaint o’r 30 o gwiswyr a ffurfwyd y garfan Cymru fwyaf erioed ym Mhencampwriaethau Cwis Gwledydd Celtaidd 2018 yng Nghaerdydd

Ers 2005, mae Sefydliad Cwis Cymru wedi bod yn gyfrifol am dimau Cymru sy’n cystadlu yn yr Olympiad Cwisio a Phencampwriaeth Cwis Ewrop, y digwyddiadau tîm rhyngwladol mwyaf mawreddog ym myd cwis. Rydyn ni hefyd yn rhannu dyletswyddau cynnal Pencampwriaethau Cwis y Gwledydd Celtaidd gyda’n cydweithwyr yn yr Alban ac Iwerddon, gan ddod â chwisio rhyngwladol o safon uchel i Gymru bob tair blynedd.

Drwy gydol y flwyddyn rydyn ni’n gweithio i helpu cwiswyr Cymru i gymryd rhan mewn cwisio cystadleuol, a hynny trwy’r digwyddiadau a drefnwn dan nawdd Cymdeithas Cwisio Prydain neu trwy’r nifer o ddigwyddiadau a gynhelir gan ein haelodau a’n ffrindiau i fyny ac i lawr y DU.

Rydym yn sylweddoli y gall fod yn frawychus cymryd y cam cyntaf hwnnw y tu hwnt i’ch cynghrair cwis neu gwis tafarn leol, a dyna pam yr ydym wedi llunio’r wefan hon i ddweud wrthych chi am yr hyn a wnawn a’r digwyddiadau yr ydym yn eu mynychu a threfnu.